Oproep Algemene Ledenvergadering

Waar: Clubhuis korfbalvereniging d’Ommerdieck
Wanneer: Dinsdag 29 oktober 2019 om 20.00

De algemene ledenvergadering is een jaarlijkse ledenvergadering waarin verantwoording wordt afgelegd over het afgelopen seizoen en de plannen worden besproken voor het lopende seizoen. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De koffie en thee staan om 19.45 voor u klaar!

Als secretaris is Loes van de Wetering aftredend, maar stelt zich herkiesbaar.
Algemeen lid Klaasje Rumpf stelt zich ook opnieuw herkiesbaar.
De functie van penningsmeester ook nog vacant.
Jasper Ekkelenkamp van de kascommissie treedt af. Op deze ledenvergadering zal een nieuw lid voor de kascommissie gekozen worden

Kandidaten voor de verkiezingen alsmede voorstellen voor andere agendapunten dienen voor 15 oktober 2019 schriftelijk bij het secretariaat (Loes van der Wetering) te worden ingediend.

Bent u verhinderd? Graag schriftelijk afmelden voor 15 oktober 2019. Mail dan naar: secretaris@kvommerdieck.nl.

Scroll naar boven