Vertrouwenspersoon

Vertrouwens(Contact)Persoon KNKV

In de sport zijn vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen actief. Binnen het KNKV hebben we twee nieuwe vertrouwenscontactpersonen (VCP). In de praktijk blijkt dat de functies van de Vertrouwenspersoon en de Vertrouwenscontactpersoon vaak door elkaar gehaald worden. Daarom vind je hieronder een korte uitleg over de inhoud van deze functies.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De Vertrouwenscontactpersoon is binnen de korfbalvereniging of het KNKV het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen het KNKV, maar ook veel verenigingen hebben een eigen VCP. Vertrouwenscontactpersonen fungeren in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

Vertrouwenspersoon
Naast deze VCP is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen die begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur. Zeker bij de zwaardere incidenten is het inschakelen van de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk.

De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de vertrouwenscontactpersonen van het KNKV.

De vertrouwenscontactpersonen binnen het KNKV zijn:

  • Anne Hindriks
  • Marian Blaset

Je kunt ook contact met hen opnemen via de mail (vertrouwenscontactpersoon@knkv.nl). Je informatie worden enkel door hen gelezen en vertrouwelijk behandeld.

Bij directe calamiteiten kan telefonisch contact opgenomen worden met de bovenstaande contactpersonen. (Bij geen gehoor graag voicemail inspreken, dan zal zo spoedig mogelijk teruggebeld worden).

Scroll naar boven