KangeroeClub

De Kangoeroe Klup houdt in dat kinderen van 3, 4, 5 en 6 jaar oud op een vriendelijke manier leren bewegen en in contact komen met andere kinderen, de bal en de korfbalsport. De naam Kangoeroe Klup is gekozen omdat de kangoeroe veel overeenkomsten heeft met vaardigheden die horen bij de korfbalsport zoals snelheid, wendbaarheid en sprongkracht. Daarnaast heeft de kangoeroe een buidel die aan jonge kangoeroes bescherming en veiligheid biedt. De Kangoeroe Klup is symbolisch gezien de buidel – een veilige en warme plaats – voor de jongste leden!

We verdelen het jaar in vier periodes. Elke periode zal een Kangoeroe en diens specialiteiten centraal staan.De Kangoeroe Klup bestaat uit een training die ongeveer een keer in de twee weken plaats vindt op de zaterdagochtend van 11:00 uur tot 12:00 uur op het korfbalveld op sportpark Het Klaverblad, Nieuwleusen. In de wintermaanden zal de training plaats vinden in Sporthal De Schakel in Nieuwleusen.
Oudere broers of zussen zijn ook van harte welkom. Deelnemen aan de kangoeroetraining is gratis.

Scroll naar boven