Corona Protocol

De Covid-19 basisregels:

  • Blijf bij klachten thuis en laat je testen;
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog;
  • Vermijd drukte;
  • Ben je ouder dan 70 of heb je een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus, dan wordt van overheidswege afgeraden om druk bezochte bijeenkomsten te bezoeken. Uiteraard maakt ieder hierin zijn eigen afweging:
  • Gebruik je gezonde verstand;

Clubgebouw

Wij hebben ons clubgebouw zo ingericht dat wij voldoen aan de daarvoor gestelde regels. Wij gaan ervan uit dat iedereen zich dan ook houdt aan de looproutes binnen, geen tafels gaat verschuiven of extra stoelen bij de tafels zet. In de hal staan desinfecterende middelen; maak hier gebruik van.

Registreren

Bij de ingang van het clubhuis liggen registratieformulieren. Het is belangrijk dat iedereen zich registreert zodra hij/zij naar binnen gaat. In het geval van een besmetting kunnen we aan de hand van deze lijst herleiden wie er nog meer in het clubhuis zijn geweest en zal er contact worden opgenomen.

Kleedkamers

trainingen

Spelers zowel jeugd als senioren komen in trainingskleding naar de voetbal en douchen thuis. Ze maken dus geen gebruik van de kleedkamers.

Wedstrijden

De kleedkamers zijn open voor wedstrijden maar we vragen zoveel mogelijk in tenue naar het sportpark te komen en thuis te douchen. Maak je toch gebruik van de kleedkamers : houd 1,5 meter afstand. Ouders en anderen die geen onderdeel zijn van een team komen niet in de kleedaccomodatie. Wij vragen de trainers en begeleiders hierop toe te zien en zoveel mogelijk besprekingen en rust buiten de kleedaccomodatie te houden. De kleedkamers dienen na gebruik schoongemaakt te worden, maar dat is regulier ook al de richtlijn.

Uitwedstrijden

Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één auto van of naar een

wedstrijd zitten bij uitwedstrijden.

De meeste teams hebben ook gezamenlijk bidonkrat, iedereen neemt zijn eigen bidon mee naar huis en zorgt dat deze hygiënisch blijft en je drinkt alleen van je eigen bidon.

 

De bovengenoemde regels en aanwijzingen zijn er niet alleen voor jezelf maar ook voor de andere leden van onze vereniging. Wij beschermen elkaar door ons te houden aan de regels die gelden voor het tegengaan van de verspreiding van het COVID-19 virus. Iedereen heeft daarin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. We hebben bij de openstelling van het sportpark laten zien dat wij met elkaar deze verantwoordelijkheid aan kunnen en wij gaan ervan uit dat dit ook nu weer het geval zal zijn. Dit is niet iets van het bestuur of een commissie. Dit is iets van en voor ons allen en daarom vragen wij nadrukkelijk elkaar aan te spreken op het naleven van de regels en het zich houden aan de gemaakte afspraken.

 

Het bestuur van K.V. D’ommerdieck

Scroll naar top