Leden korfbalvereniging d’Ommerdieck en S.V. Nieuwleusen stemmen in met de bouw van het nieuwe clubhuis

De leden van beide verenigingen stemden afgelopen week, tijdens de algemene ledenvergaderingen, in met de plannen en de financiering voor de bouw van het nieuwe clubhuis en de bijbehorende gezamenlijk overeengekomen gebruikersovereenkomst.

De leden hebben alle vertrouwen in de plannen, kijken uit naar het nieuwe duurzame clubhuis en de voortzetting van de goede samenwerking. Een belangrijk punt voor de leden om in te stemmen met de financiering is dat dit geen stijging van de contributies tot gevolg heeft en dat dit plan zeker gaat slagen.

clubhuis

Het gezamenlijke clubhuis wordt een duurzaam gebouw en wordt gebouwd op de plek waar zich nu de tribune van S.V. Nieuwleusen bevindt. Het clubhuis kijkt in deze situatie uit over de hoofdvelden van beide verenigingen. De huidige tribune, welke wordt hergebruikt in Dalfsen, zal in deze opzet verdwijnen. In het ontwerp wordt een nieuwe tribune geïntegreerd in het clubhuis.

De vergunningen voor de bouw van het nieuwe clubhuis zijn rond en mede door deze instemming, kan er gestart worden met de bouw van het gezamenlijke clubhuis. De planning is dat het clubhuis op 1 augustus 2017 haar deuren opent. Dit is gelijk aan het 60-jarig bestaan van S.V. Nieuwleusen.

C1 Kampioen!

In de laatste korfbalwedstrijd van de veldcompetitie speelde d´Ommerdieck C1 tegen Hellas ´63 C3
uit Nunspeet. D´Ommerdieck stond ongeslagen bovenaan met 10 punten en Hellas op de tweede plaats met 8 punten. Net als vorig seizoen toen beide teams ook voor het kampioenschap speelden,
waren de teams aan elkaar gewaagd. Na de ruststand van 3 -2 wist Hellas toch langszij te komen.
De eindstand was 5-5. D’Ommerdieck was kampioen en Hellas werd tweede.

img_1335

Staand : Marjolein Schuurman ( trainster) Vera Prins, Estelle Brinkman, Suzannah Bijl, Larissa Voshol
Denise Schuurman, Merle Wetering, Jennifer te Kolsté , Lara Hekkert (trainster )
Zittend : Celeste Ogink en Lianne ter Wisscha.

Ledenvergadering 11 oktober

Oproeping voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering

Op DINSDAG 11 oktober 2016

Deze Algemene Vergadering is de jaarlijkse ledenvergadering, waar verantwoording wordt afgelegd over het afgelopen seizoen en de plannen worden besproken voor het lopende seizoen.
Ook de ouders van aspiranten, pupillen en welpen zijn van harte welkom, maar zij hebben geen stemrecht.

De vergadering wordt gehouden in

ONS TIJDELIJKE CLUBHUIS en begint om 20.00 uur.

De koffie en de thee staan om 19.45 uur klaar !

BELANGRIJK: In de agenda staat een punt, dat alle leden aangaat.
Het bestuur wil graag de mening van de leden horen over de bouw van
het clubhuis samen met SV Nieuwleusen.
Daarom is het belangrijk dat iedereen aanwezig is!
Ben je toch verhinderd, dan schriftelijk afmelden voor 1 oktober 2016 bij Loes van de Wetering:

loesweet@planet.nl
Schuurmanslaantje 2, 7711CG Nieuwleusen tel 0529 482707.

Kangoeroe Klup

Wakangaroet is nu precies de Kangoeroe Klup?

De Kangoeroe Klup houdt in dat kinderen van 3, 4, 5 en 6 jaar oud op een vriendelijke manier leren bewegen en in contact komen met andere kinderen, de bal en de korf balsport.

De naam Kangoeroe Klup is gekozen omdat de kangoeroe veel overeenkomsten heeft met vaardigheden die horen bij de korfbalsport zoals snelheid, wendbaarheid en sprongkracht. Daarnaast heeft de kangoeroe een buidel die aan jonge kangoeroes bescherming en veiligheid biedt. De Kangoeroe Klup is symbolisch gezien de buidel – een veilige en warme plaats – voor de jongste leden!

Om het geheel sprekend te maken is door het KNKV een viertal jeugdige kangoeroes ontwikkeld. Deze figuurtjes, genaamd Scoro, Funny, Jumper en Spurt, vervullen een hoofdrol binnen de Kangoeroe Klup.

kangaroe1

We verdelen het jaar in vier periodes. Elke periode zal een Kangoeroe en diens specialiteiten centraal staan en ter afsluiting van zo’n termijn ontvangt elk kind een diploma. Het eerste diploma heeft het kind behaald tijdens de kangoeroedag op 20 mei 2016.

d’Ommerdieck

Wanneer en waar?
De Kangoeroe Klup bestaat uit een training die ongeveer een keer in de twee weken plaats vindt op de zaterdagochtend van 11:00 uur tot 12:00 uur op het korfbalveld op sportpark Het Klaverblad, Nieuwleusen. In de wintermaanden zal de training plaats vinden in Sporthal De Schakel in Nieuwleusen.

Dit seizoen vinden de trainingen op de volgende data plaats:
27 augustus 2016
– 10 september 2016
– 24 september 2016
– 8 oktober 2016

Oudere broers of zussen zijn ook van harte welkom.

De data in het nieuwe seizoen wordt bekend gemaakt via onze website www.kvommerdieck.nl

Wat kost het?
Deelnemen aan de kangoeroetraining is gratis.

Nieuwsgierig geworden?
Voor vragen of aanvullende informatie kunt u terecht bij:

Rianka van der Vegt : 0529-851215
Robert Batterink : 0529-467635
E-mail: algemeenbestuurslid@kvommerdieck.nl

Tot ziens op de zaterdagen bij k.v. d’Ommerdieck!

Voorzitters S.V. Nieuwleusen en K.V. d’Ommerdieck tekenen overeenkomst

kvsvOp donderdagavond 14 juli tekenden Erwin van Leussen voorzitter van S.V. Nieuwleusen en Robert Batterink voorzitter van K.V. d’Ommerdieck een gebruikersovereenkomst die de bouw van het nieuwe clubgebouw weer een stap dichterbij zet. De gebruikersovereenkomst omvat o.a. afspraken tussen beide partijen rondom het gebruik van het nieuwe clubgebouw die zowel S.V. Nieuwleusen als K.V. d’Ommerdieck zal gaan huisvesten. Met deze overeenkomst kan weer een stap in de richting gedaan worden die het mogelijk maakt om het nieuwe clubgebouw te realiseren. Wel heeft deze overeenkomst nog de goedkeuring nodig van de Algemene Ledenvergadering van beide verenigingen. De overeenkomst zal worden voorgelegd aan de leden tijdens een extra ledenvergadering die de verenigingen zullen houden in het najaar.

2 kampioenswedstrijden

Zaterdag 28 mei was de laatste competitie dag voor het tweede team en de C’s.
Voor beide teams waren het spannende wedstrijden, want er moest gewonnen worden of gelijk gespeeld worden om kampioen te worden!
Om 11.15 uur speelde C1thuis tegen Hellas uit Nunspeet. De uitwedstrijd hadden ze verloren, dus ze waren extra gemotiveerd om nu te winnen.
Na 0-2 achterstand maakte Denise 1-2 en na 1-3 schoot Vera raak 2-3. Suzannah zorgde voor de ruststand 3-3. Na rust schoot Denise raak 4-3. 
d’Ommerdieck was voor ’t eerst op voorsprong, maar Hellas wist weer gelijk te maken 4-4. Vera schoot een strafworp raak 5-4.
Maar aan het eind van de wedstrijd wist Hellas toch nog de gelijkmaker er in te schieten. Eindstand 5-5.

Ook voor het tweede team stond er een belangrijke wedstrijd op het programma. Uit in Zwolle tegen Sparta. De thuis wedstrijd tegen Sparta was verloren.

Stefan Hekman begon goed 0-1 .Daarna maakte Sparta gelijk 1-1-. Gert schoot van afstand raak 1-2.
Daarna kwam Sparta voor 2-3. Esther, Jasper E, Gert en Stefan H zorgden voor de stand 3-6.
De ruststand was 4-6. Na rust kwam Sparta goed terug 6-7. Esther maakte de gelijkmaker 7-7.
Carlijn en Jasper E brachten d’Ommerdieck weer op voorsprong 7-9. Sparta gaf niet op en kwam weer gelijk 9- 9.  Jasper E schoot raak en de stand was met minder dan vijf minuten te spelen 9-10.

Het aanvalsvak ging combineren en rondspelen om zo de winst te behouden.
Helaas ging het vlak voor tijd mis. Sparta kreeg de bal en in de laatste seconde van de wedstrijd was de stand weer gelijk . 10-10 was de eindstand.

Er was enig verwarring over het kampioenschap, maar na het raadplegen van de site van de Bond waren zowel het tweede als C1 gedeeld kampioen!

Allen van harte gefeliciteerd!

Bestuur k.v. d’Ommerdieck presenteert prachtige clubhuisontwikkelingen

K.V. d’Ommerdieck heeft tijdens de algemene voorjaarsledenvergadering van dinsdag 10 mei jl. haar leden geïnformeerd over de bouw van het nieuwe clubhuis. Het nieuwe clubhuis voor Korfbalvereniging d’Ommerdieck en S.V. Nieuwleusen wordt volgens de plannen gebouwd op de plek waar zich nu de tribune van S.V. Nieuwleusen bevindt. Het clubhuis zal in deze situatie uitkijken over het hoofdveld. De huidige tribune van S.V. Nieuwleusen zal in deze opzet verdwijnen. In het ontwerp wordt een nieuwe tribune voor S.V. Nieuwleusen geïntegreerd in het clubhuis.

De plannen zijn dat het geheel inclusief terras 65 meter lang wordt. Waarvan het clubhuis (korfbal en voetbal) 45 meter bedraagt. Om dit te realiseren hebben wij en S.V. Nieuwleusen een projectgroep ingericht die bestaat uit de volgende werkgroepen, namelijk: (1) Bouw- en ontwerp commissie (vanuit korfbal: Harry), (2) Financiële commissie + Subsidies (vanuit korfbal: Jan), (3) Aktiecommissie en (4) Communicatiecommissie (vanuit korfbal: Rianka). Later zal een 5e groep worden toegevoegd die zich gaat bezighouden met de inrichting. Inmiddels zijn zowel de interne als externe financiële mogelijkheden onderzocht. Ook zijn de mogelijkheden onderzocht om het clubhuis en wellicht hele sportpark energieneutraal in te richten. Het sportpark d’Ommerdieck en S.V. Nieuwleusen wordt hiermee het meest duurzame sportpark van de regio. Een belangrijke stap voor de toekomst. 

De planning is dat het clubhuis op 1 augustus 2017 haar deuren opent. Dit is gelijk aan het 60-jarig bestaan van S.V. Nieuwleusen. De bouwcommissie verwacht zo’n 8 maanden nodig te hebben om de plannen technisch te kunnen realiseren. Vanuit de aanwezige leden werd zeer positief gereageerd op de plannen.

 

model nieuw_Default_Camera_1_356_0

model nieuw_Default_Camera_2_356_1

model nieuw_Default_Camera_5_356_4

Kangoeroedag kv d’Ommerdieck 20 mei 2016

20 Mei was het zover, de eerste kangoeroedag bij kv d’Ommerdieck. Een opkomst van circa 130 kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar van De Tweemaster en De Zaaier uit Nieuwleusen. Op een klein beetje regen na hebben we de ochtend droog kunnen houden.

De kinderen werden ontvangen door de kangoeroe en werden naar hun groepsbegeleiders gebracht. Daarna zijn we met z’n allen gestart met de kabouter Plop dans. De sfeer kwam er al goed in. Na de dans gingen de kinderen met hun groepje verschillende spelletjes afleggen incl. springen op het springkussen en meedoen aan de kleurplatenwedstrijd. Tussendoor konden ze ook even pauze houden, oftewel een beker ranja met een stuk fruit (gesponsord door Plus Bakker).

Rond 11 uur kwam er een eind aan de spelletjesochtend en de 3 winnaars van de kleurplatenwedstrijd werden bekend gemaakt: Elin (De Zaaier), Niek (De Zaaier) en Pascal (De Tweemaster). Daarna mochten alle kinderen naar huis met een certificaat van De Jumper.

De kinderen die het erg leuk vonden en kennis willen maken met korfbal zijn van harte welkom op zaterdag 4 juni en zaterdag 18 juni van 11:00-12:00 uur op het veld van de korfbal op sportpark Het Klaverblad, Nieuwleusen. Deelname is gratis.

Alle sponsoren en vrijwilligers bedankt voor het mede mogelijk maken van deze ochtend!
– Plus Bakker
– Albert Heijn de Groot
– De Marskramer
– Slagerij Kouwen
– Bakkerij Timmer
– Rabobank
– Agnieten College
– Landstede
– Alfa

Voor foto’s klik HIER

Clubhuis k.v. d’Ommerdieck

Op dinsdag 3 november tijdens de algemene ledenvergadering van k.v. d’Ommerdieck zijn de concept plannen voor een nieuw te bouwen clubhuis kort besproken.

Het nieuwe clubhuis voor de korfbal en S.V. Nieuwleusen (SVN) wordt volgens de plannen gebouwd op de plek waar zich nu de tribune van SVN bevindt. Het clubhuis zal in deze situatie uitkijken over het hoofdveld van de korfbal en voor SVN over het voetbalveld. De huidige tribune zal in deze opzet verdwijnen. In het ontwerp wordt een nieuwe tribune geïntegreerd in het clubhuis. Voor de ingang van het nieuwe clubhuis wordt ruimte gemaakt voor een terras.

Samen met SVN worden de plannen ontwikkeld. De ruimte voor SVN komt aan de noordzijde van het clubhuis.

Inmiddels hebben de eerste gesprekken met de gemeente Dalfsen plaatsgevonden. Uit deze gesprekken is gebleken, dat de gemeente positief staat tegenover de plannen van het nieuw te bouwen clubhuis. Om de uitvoering mogelijk te maken zijn er samen met S.V. Nieuwleusen zes werkgroepen ingericht die zich bezig gaan houden met Financiering, Subsidies, Bouw, Inrichting, Communicatie en Activiteiten. Jan Fieten neemt plaats in de werkgroep Financiering, Harry van Leussen neemt plaats in de werkgroep Bouw en Rianka van der Vegt neemt plaats in de werkgroep Communicatie. In de komende periode worden de plannen verder uitgewerkt. Houd de website www.kvommerdieck.nl in de gaten voor het laatste nieuws over de nieuwbouw van het clubhuis.

d’Ommerdieck D1 bezoekt nogmaals DOS’46

D´Ommerdieck D1 was als gastteam van Dos´46 bij de presentatie van de spelers van Fortuna uit Delft.

Het was een prachtige avond. Aan ´t begin van de wedstrijd schoor Fortuna confetti en paaseitjes de zaal. 
De confettie zat in het plafond en het duurde heel lang, voordat alles opgeruimd was.

Sommige kinderen hadden wel 20 paaseitjes gevonden.

IMG_0241 IMG_0243

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige events.